top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  1. ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Raye Simmons ซึ่งเป็นเจ้าของโดย RAYESIMMONS, LLC ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส โดยการเข้าถึงหรือใช้ไซต์ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้:

  2. ทรัพย์สินทางปัญญา: เนื้อหาทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ รูปภาพ กราฟิก วิดีโอ และซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์นี้เป็นของ RAYESIMMONS, LLC หรือผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ดัดแปลง หรือสร้างงานดัดแปลงจากเนื้อหาใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก RAYESIMMONS, LLC

  3. ความประพฤติของผู้ใช้: คุณตกลงที่จะใช้ไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและในลักษณะที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือจำกัดหรือยับยั้งการใช้งานไซต์ของพวกเขา คุณตกลงที่จะไม่ส่งต่อเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

  4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: RAYESIMMONS, LLC ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ไซต์นี้จัดทำขึ้นตาม "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ

  5. การชดใช้ค่าเสียหาย: คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และปกป้อง RAYESIMMONS, LLC บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของพวกเขาจากการเรียกร้อง ความต้องการ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไซต์นี้ของคุณ

  6. กฎหมายที่ใช้บังคับ: ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐเท็กซัส โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน

bottom of page